Raf Ömrü

Tamamıyla homojenize yapıda olan ürünümüzün bozunma durumu ise organiklik köken olarak çürümeyle (bakteriyolojik açıdan) daha da artacağından dolayı ürünümüz bekledikçe daha da konsantre hal alıp daha da kuvvetli hale gelecektir.