• Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.

 • Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.

 • Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır. Verim artışı sağlar.

 • Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.

 • Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.

 • Bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.

 • Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır

 • İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.

 • Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.

 • Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir. 

 • Toprağın Ph’ını düzenler. Toprak ısısını stabil helde tutar.

 • Kimyasal gübre atılsa bile (taban, üst, mix, mikro elementli vd kimyevi gübreler); Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini bir ileri malzeme olduğundan nano yapısı ile toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

 • Yabancı ot tohumu içermez.

 • Gerçek lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.

 • Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.

 • Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını (kesek, topak, sertlik vd) gevşeterek toprağı havalandırır ve gözenekli yapıyı arttırarak organik toprak haline getiri.

 • Topraklara bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.

 •  
 •  
 •